The Fact About تاسیس شرکت با مسئولیت محدود That No One Is Suggesting

اولین تفاوت در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت با سهامی خاص در تعداد سهامداران آن می باشد که در شرکت با مسئولیت محدود باید دست کم دو نفر و در شرکت با سهامی خاص دستم سه شریک وجود داشته باشد.

میزان توانایی هر سهامدار برای شرکت در نظرسنجی های شرکت مسئولیت محدود به نسبت میزان سرمایه هر فرد می باشد اما در شرکت سهامی خاص این امر بر اساس تعداد سرمایه افراد صورت میگیرد.

فرایند انتخاب سرپرست شرکت با مسئولیت محدود بسیار آسان است و انتخاب مدیر یا مدیران به صورت متناهی یا نامتناهی توسط سهامداران صورت میگیرد.

بررسی کنید که آیا تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت و تمام سرمایه غیر نقدی شرکت تسلیم شده است یا خیر.

- در صورتی‌که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۴ نفر باشد به ازای هر نفر ۱۰,۰۰۰ تومان به هزینه‌ ورود اطلاعات افزوده خواهد شد.

پس از طی مراحل ثبت شرکت و تایید آن، باید حق الثبت شرکت اداره ثبت و مالیات پرداخت شود. میزان مبلغ حق الثبت بر اساس برآوردی که توسط یک کارشناس انجام می شود، تعیین می گردد و همچنین هزینه ای بابت مالیات به اداره مالیاتی پرداخت می‌گردد.

در زمینه انتصاب مدیران فعالیت دو شرکت با هم متفاوت می باشد. مدیر شرکت مسئولیت محدود میتواند از میان شرکا یا خارج از شرکت باشد اما مدیر شرکت سهامی خاص حتما باید جزو سهامداران باشد و در غیر این صورت پس از انتصاب به عنوان مدیر باید میزان سرمایه تعیین شده را تهیه و به حساب شرکت واریز نماید.

مشاهده بیشتر ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدت زمان : ۱۴ روز مبلغ :

طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت ایران، اگر تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود بیش از دوازده نفر باشد، این مجموعه باید دارای هیأت نظار باشد. این گروه ناظران نباید عضو هیئت‌مدیره باشند و دست‌کم سالی یک بار باید مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهند. هیئت نظار بلافاصله بعد از انتخاب شدن باید در مورد تامین کامل و صحیح سرمایه شرکت تحقیق کنند و در مورد آن اطمینان حاصل کنند.

انتصاب ناظر اصلی و علی البدل در شرکت ثبت شرکت سهامی خاص اجبارا باید انجام شود اما این امر در شرکت با مسئولیت محدود بر حسب اختیار است .

انتقال سهام بین سهامداران تنها با وجود یک مدرک رسمی امکان پذیر خواهد بود.

تعهد در پرداخت بدهی در این شرکت ها به اندازه ای است که در شرکت، سرمایه گذاری کرده اند و مازاد بر آن در تعهد و مسئولیت آنان نیست.

همچنین لازم به ذکر است که بعد از ثبت شرکت باید هزینه مربوط به انتشار آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت نماید و هر چه قدر تعداد شرکا بیشتر باشد ، هزینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی هم بیشتر می شود .

تنظیم یک صورت جلسه شامل ضرر و سود شرکت به صورت سالانه و ارایه آن به اداره ثبت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *